بچه‌گانه (پاپیون)


به رنج سنی ۴ تا ۱۰ سال بچگانه(دختر و پسر) گفته میشود.


دسته‌بندی