لنیارد

به بند آویزهای تزیینی و آویز پوشاک لنیارد گفته می‌شود،ربانی در عرضهای مختلف و با برندهای مختلف میباشد که یک سر ان دارای قلاب جهت نگهداری قمقمه یا گوشی یا کیف یا.... میباشد که به دور گردن یا به شلوار یا کوله آویزان میشود.کاربرد اصلی لنیارد جهت ایمنی کار در ارتفاع میباشد که از لحاظ جنس و مقاومت با نوع تزیینی آن تفاوت دارد.برند CHR توزیع کننده انواع لنیارد پوشاک در انواع مختلف شامل بلند، کوتاه، و اویز موبایل میباشد.