ساسبند نوجوان یا تینیج (ساس‌ بند)


رنج سنی ۹ تا ۱۵سال پسرانه و دخترانه

محصولات این گروه سنی از لحاظ طراحی و دیزاین همانند کار های مردانه ولی از لحاظ سایز مناسب نوجوانان است.کمی صبر کنید...