مردانه (کراوات)


به رنج سنی ۱۵ سال به بالا مردانه گفته میشود.در دسته بندی کراوات زنانه و مردانه در یک گروه قرار دارند.


دسته‌بندی