عروسک و آویز عروسکی و جاکلیدی

انواع عروسک 

عروسک آویز :شامل انواع شخصیت های عروسکی و معروف 

جاکلیدی: شامل انواع جاکلیدیهای کیفی، عروسکی، جاکلیدیهای ژله ای