دسته بندیهای ساسبند(جهت انتخاب مناسب محصول توسط خریدار)

ساسپندر و یا ساسبند به چند زیرگروه ساسبند نوزادی و ساسبند بچه گانه (دخترانه و پسرانه) و ساسبند نوجوان (دختر و پسر) و ساسبند زنانه و ساسبند مردانه تقسیم میشود که هر کدام از لحاظ سایز و طراحی متفاوت است و مخصوص همان دسته و بطور تخصصی تولید شده است .لذا با مطالعه دسته بندی های ساسبند سعی کنید ساسبند مناسب جنسیت و سایز خود را انتخاب کنید.